Skip to content Skip to footer

ΘΥΜΑ ΤΡΑΝΣΟΦΟΒΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Μετά από ένα Γολγοθά που κράτησε 28 ώρες, η τρανς γυναίκα που δέχτηκε επίθεση στην πλατεία Πρωτομαγιάς του Πεδίου του Άρεως από νεαρό άνδρα, επέστρεψε στο σπίτι της με συντηρητική αγωγή μέχρι να βρεθεί χειρουργείο για την αντιμετώπιση του σοβαρού κατάγματος στο πρόσωπό της, κάτι που από τον «Ευαγγελισμό» εκτιμούν ότι δεν θα είναι εφικτό πριν από την επόμενη εβδομάδα.

Οι εθελοντές της ομάδας «Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 και Άνω» που συνοδεύσαμε τη γυναίκα σε αυτό το Γολγοθά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλες, όλους και όλα που έδειξαν ενδιαφέρον (οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα), το Γραφείο Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ που θα προχωρήσει, όπως μας βεβαίωσε, την έρευνα για τη δίωξη του δράστη και -περισσότερο- θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις/τους γιατρούς και νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» που η κόλαση που ζήσαμε εμείς όλες αυτές τις ώρες είναι για αυτούς καθημερινότητα.

Τους ζητούμε συγγνώμη, αν σε κάποιες στιγμές ασκήσαμε πίεση ως συνοδ@ κακοποιημένου ατόμου, αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι είναι «ρουτίνα» του νοσοκομείου η αναμονή οκτώ ωρών για «διαλογή», δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι χρειάζονται 18 ώρες για να βγει αξονική τομογραφία στο μεγαλύτερο νοσοκομείο των Βαλκανίων, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι άνθρωποι θα πέθαιναν μπροστά στα μάτια μας, άλλοι θα εκλιπαρούσαν για μια μικρή ανακούφιση του πόνου, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτό το ελάχιστο προσωπικό της εφημερίας καλείται κάθε φορά να διαχειριστεί έναν ασύλληπτο αριθμό πασχόντων – κάτι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να γίνει σε συνθήκες αξιοπρέπειας και σεβασμού στην ανθρώπινη υπόσταση.

Η τρανς γυναίκα, θύμα κακοποίησης, αντιμετωπίστηκε με σεβασμό από τον «Ευαγγελισμό» ως προς την ταυτότητα φύλου της. Μαζί όμως με όλους και όλες τους πάσχοντες στη χθεσινή εφημερία ΔΕΝ αντιμετωπίστηκαν ως πολίτες ευρωπαϊκής χώρας. – Θα επανέλθουμε αναλυτικά με όσα ζήσαμε στον «Ευαγγελισμό».

Ευχαριστούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης που ανέδειξαν την υπόθεση. Το θύμα της κακοποίησης βρίσκεται σε δύσκολη ψυχολογική κατάσταση, αναμένοντας τον ορισμό του χειρουργείου. Παρακαλούμε για διακριτικότητα.

Proud Seniors Greece
Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 και Άνω

VICTIM OF TRANSPHOBIC ATTACK – NURSING TREATMENT

After a Golgotha that lasted 28 hours, the trans woman who was attacked in the Protomagias square of Pedion Areos returned to her home with conservative treatment until an operation was found to deal with the serious fracture in her face, which from “Evangelismos” hospital estimate that it will not be possible before next week.

The volunteers of “Proud Seniors Greece – Support Group of LGBTI+ People 50 and Over” who accompanied the woman to this Golgotha, we want to thank everyone that showed interest (organizations and individuals), the Office for Combating Racist Violence of the Police who will proceed, as assured us, with the investigation for the prosecution of the perpetrator and -more- we want to thank the doctors and nurses of “Evangelismos” hospital that the… HELL we lived through all these hours is for them everyday life.

We apologize to them if at times we felt pressured as a companion of an abused person, but we could not imagine that it is “routine” for the hospital to wait eight hours for a “screening”, we could not imagine that it takes 18 hours for a CT scan, we could not imagine that people would die in front of our eyes, others would beg for a little pain relief, we could not imagine that this minimal staff on call is called upon every time to manage an unimaginable number of sufferers – something IMPOSSIBLE to do in conditions of dignity and respect for the human condition.

The trans woman victim of abuse was treated with respect by “Evangelismos” hospital regarding her gender identity. However, along with all the sufferers in yesterday’s duty, they were NOT treated as citizens of a European country. – We will come back in detail with what we experienced in “Evangelismos”.

We would like to thank the Mass Media for highlighting the case. The victim of the abuse is in a difficult psychological situation, awaiting the definition of surgery. Please be discreet.
 

Proud Seniors Greece
LGBTQI+ Support Group for People 50 and Over