Skip to content Skip to footer

Με Ανοιχτά Μικρόφωνα ΙΙ

Στον φιλόξενο χώρο του κέντρου τέχνης HGW st. πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 22/10/23 η εκδήλωση «Με Ανοιχτά Μικρόφωνα» των «Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 και Άνω» με καλεσμένη τη Χριστίνα Σουλουκίδη, πρόεδρο του πρώτου Σωματείου Τρανς Ατόμων στην Ελλάδα.

Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε σπάνια βίντεο από τη διαδρομή του Σ.Α.Τ.Τ.Ε και του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και να ακούσουμε τη Χριστίνα Σουλουκίδη να μας μιλά για τις διώξεις που αντιμετώπιζαν τα τρανς άτομα τις δεκαετίες των ’80, ’90 και ’00, οι οποίες δημιούργησαν τη ζωτική ανάγκη για τη δημιουργία του πρώτου σωματείου. Μέσα από τις πολύπλευρες δράσεις του Σ.Α.Τ.Τ.Ε, μπήκαν οι βάσεις για κορυφαίες επιτυχίες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος, όπως η Νομική Αναγνώριση Ταυτότητας Φύλου.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με ελεύθερο διάλογο όπου τέθηκαν επιτακτικά ζητήματα όπως η δυσκολία εξεύρεσης εργασίας σε άτομα που δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του τυπικού δίπολου άντρας / γυναίκα, όπως και η ανάγκη να συσπειρωθεί η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα απέναντι στο κύμα συντηρητισμού και οπισθοχώρησης που έχει αρχίσει να επηρεάζει και την Ελλάδα με δημόσιο κακοποιητικό λόγο και αναβολή εξαγγελιών όπως ο πολιτικός γάμος ανεξαρτήτως φύλου. 

Η Χριστίνα Σουλουκίδη μας ταξίδεψε σε εποχές όπου ο ακτιβισμός και οι διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας είχαν την αθωότητα και τον ενθουσιασμό ατόμων που υφίστανται την αδικία και διεκδικούν τα δικαιώματά τους, χωρίς τη μεσολάβηση χορηγών, ιδρυμάτων και έντονης εμπορευματοποίησης. Μία εποχή που είχε περισσότερες δυσκολίες αλλά είχε και περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των ατόμων και των ομάδων.

Το Σωματείο μας ευχαριστεί θερμά τη Χριστίνα Σουλουκίδη για τα όσα μοιράστηκε μαζί μας, ευχαριστούμε τον Ηλία Λουκόπουλο για την παραχώρηση του χώρου και του εξοπλισμού του HGW st., τα μέλη μας που εργάστηκαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και, βέβαια, όλα τα άτομα που μας τίμησαν με την παρουσία τους.

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναβρεθούμε.

Δημιουργία Αφίσας: Χάρρυ Σάξον
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Σκιαδάς
Δημιουργία/διαμόρφωση οπτικο-ακουστικού υλικού: Δημήτρης Καλαντζής

“With Open Mics” 10/22/23.

In the welcoming space of the art center HGW st. took place the event “With Open Microphones” of “Proud Seniors Greece – LGBTI+ Support Group for People 50 and Over” with special guest Christina Souloukidis, president of the first Association of Trans People in Greece. 

We had the opportunity to watch rare videos from the journey of S.A.T.E.T.E. and the LGBTI+ movement and to hear from Christina Souloukidis the persecution faced by trans people in the 80s and 90s and ’00, which created the vital need for the creation of the first union. Through the multiple actions of S.A.T.E., the foundations were laid for top successes of the LGBTI+ movement, such as the recognition of “social gender”.

Christina Souloukidis took us on a time journey when the activism and claims of the LGBTI+ community had the innocence and enthusiasm of people suffering injustice and claiming their rights, without the mediation of sponsors, institutions and intense commercialization. An era that had more difficulties but also had more solidarity between individuals and groups.

The event continued with a free dialogue where pressing issues were raised such as the difficulty of finding work for people who do not meet the characteristics of the typical male / female stereotype, as well as the need to rally the LGBTI+ community against the wave of conservatism and regression that has begun to affect and Greece with public abusive speech and postponement of announcements such as civil marriage regardless of gender.

Our Association warmly thanks Christina Souloukidis for what she shared with us, we thank Ilias Loukopoulos for providing the space and equipment at HGW st., our members who worked for the realization of the event and, of course, all the people who honored us with their presence and participation. We hope that soon we will have the opportunity to meet again.