Skip to content Skip to footer

Εδώ μπορείς να διαβάσεις online το πλήρες κείμενο του καταστατικού λειτουργίας μας, που ακολουθεί.

Εναλλακτικά, για να κατεβάσεις στη συσκευή σου επικυρωμένο το καταστατικό μας σε μορφή PDF αρχείου, κάνε κλίκ εδώ!

ΙΔΡΥΣΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«Proud Seniors Greece - Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 & Άνω»

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΙΔΡΥΣΗ - ΔΟΜΗ - ΣΚΟΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1. ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία: «Proud Seniors Greece Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 & Άνω» και με διακριτικό τίτλο «PROUD SENIORS GREECE».

Το Σωματείο αποτελεί ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που διέπεται από τις διατάξεις, τους όρους και τις ειδικότερες συμφωνίες του παρόντος καταστατικού και των σχετικών άρθρων του Αστικού Κώδικα (78 επ. Α.Κ.). Έχει επίσης το χαρακτήρα της ΜΚΟ, ήτοι της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης. Τα μέλη που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο Προεδρείο των τοπικών παραρτημάτων υποχρεούνται να μην κατέχουν κυβερνητικές θέσεις, ήτοι να μην αποτελούν μέλη της Κυβέρνησης ούτε να κατέχουν επιτελικές θέσεις σε Υπουργεία ή να εκπροσωπούν με οποιονδήποτε τρόπο κυβερνητικούς φορείς.

 1. Έδρα του Σωματείου «Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 & Άνω» είναι η Αθήνα.

 2. Παραρτήματα – γραφεία αντιπροσώπευσης του Σωματείου μπορεί να ιδρυθούν και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας κατόπιν σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

 3. Το έμβλημα του Σωματείου αποτελείται από το έμβλημα που παρουσιάζεται κάτω από τον τίτλο του παρόντος καταστατικού στα χρώματα του ουράνιου τόξου, συμπληρωμένο με τον διακριτικό τίτλο του Σωματείου «PROUD SENIORS GREECE».

Η σφραγίδα του Σωματείου είναι κυκλική – στην περιφέρεια του κύκλου αναφέρεται πλήρης η ονομασία του Σωματείου (Proud Seniors Greece – Ομάδα Υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+ Ατόμων 50 & Άνω) και στο κέντρο βρίσκεται το έμβλημα.

ΑΡΘΡΟ 2. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοποί του Σωματείου είναι:

2.1    Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων [Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς (ή Διεμφυλικών), Κουήρ (Φυλοδιαφορετικών, Μη Δυαδικών) και Ίντερσεξ (ή Διαφυλικών)], ηλικίας 50 & άνω, με τη λήψη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την γνωριμία, αλληλεπίδραση, αλληλοκατανόηση, υποστήριξη και αλληλοβοήθεια ώστε να επιτευχθεί η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους και η αποδοχή της διαφορετικότητάς τους μέσω της κατανόησης ότι η συνθήκη της ευαλωτότητάς τους προέρχεται από την επιβολή του προτύπου της ετεροκανονικότητας.

ΛΟΑΤΚΙ+: Με τον όρο αυτό αποδίδεται στα ελληνικά το συμπεριληπτικό διεθνές ακρωνύμιο LGBTQI+, που αναφέρεται σε Λεσβίες, Ομοφυλόφιλους, Αμφιφυλόφιλους, Τρανς (ή Διεμφυλικά πρόσωπα), Κουήρ (Φυλοδιαφορετικά, Μη Δυαδικά πρόσωπα) και Ίντερσεξ (ή Διαφυλικά πρόσωπα).

2.2    Η δημιουργία, εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής δράσης με ευρύ περιεχόμενο για τη δωρεάν παροχή κοινωνικών και ιατρικών υπηρεσιών στους τομείς της θεραπείας και της πρόληψης καθώς και η παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης σε ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ηλικίας 50 & άνω, η παροχή νομικής συμβουλευτικής και συνδρομής σε θύματα διακρίσεων ή βίας λόγω του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, της ταυτότητας, της έκφρασης ή των χαρακτηριστικών φύλου τους.

2.3    Η δημιουργία και υλοποίηση επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με το σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου.

2.4    Η δημιουργία και λειτουργία ξενώνα για τη στέγαση και σίτιση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων ηλικίας 50 & άνω που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία λόγω του κοινωνικού αποκλεισμού τους ή και που έχουν υποστεί σεξιστικές, ομοφοβικές, τρανσφοβικές ή εν γένει ρατσιστικές επιθέσεις και η φροντίδα ιδίως των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άνω των πενήντα ετών.

2.5    Η προώθηση και ενεργή υποστήριξη της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των ευρισκόμενων στην Ελληνική Επικράτεια και όχι μόνο ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων [Λεσβιών, Ομοφυλόφιλων, Αμφιφυλόφιλων, Τρανς (ή Διεμφυλικών), Κουήρ (Φυλοδιαφορετικών, Μη Δυαδικών) και Ίντερσεξ (ή Διαφυλικών)] σε όλες τις εκφάνσεις των δραστηριοτήτων και της ζωής τους. Η καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου στην εκπαίδευση, στο χώρο εργασίας, στην οικογένεια, στην αλληλεπίδραση με τη Δημόσια Διοίκηση και σε ολόκληρη την κοινωνία σύμφωνα με τις αρχές που προκύπτουν από το Ελληνικό Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ, τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, την Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Ο.Η.Ε. και τις αρχές της Yogyakarta plus 10.

2.6    Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα θέματα που αφορούν τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (ισότητα, σεξουαλική και ψυχική υγεία, ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων με άξονα τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, την έκφραση και τα χαρακτηριστικά φύλου).

2.7    Η μελέτη της ιστορίας της καταπίεσης των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα και διεθνώς, όπως εκδηλώθηκε θεσμικά καθώς και των κοινωνικών της επιπτώσεων διαχρονικά. Επιπλέον η μελέτη της εξέλιξης των κοινωνικών και πολιτισμικών κατασκευών του φύλου και της σεξουαλικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς.

2.8    Η συστηματοποίηση της καταγραφής των καταγγελιών σχετικά με την κατάσταση των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων στην Ελλάδα ή και δεδομένων που άπτονται διακρίσεων σε βάρος τους, πάντοτε σε απόλυτη συμμόρφωση με την νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.9    Η ανάληψη δράσεων για την προώθηση των παραπάνω σκοπών σε συνεργασία με άλλες ΜΚΟ και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την προώθηση της ισότητας για όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, συμπεριλαμβανομένων     ΛΟΑΤΚΙ+ προσφυγισσών, προσφύγων και μεταναστριών/των.

2.10    Η δημιουργία της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για την πραγμάτωση των ανωτέρω σκοπών.

ΑΡΘΡΟ 3. ΜΕΣΑ ΔΡΑΣΗΣ

Οι σκοποί του Σωματείου μπορεί να πραγματοποιηθούν με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, όπως, ενδεικτικά:

3.1    Με δημοσιεύσεις έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και φυλλαδίων, δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο, παραγωγή ραδιοφωνικών, διαδικτυακών και τηλεοπτικών εκπομπών, έκδοση βιβλίων, μελετών και περιοδικών εντύπων.

3.2    Με την οργάνωση και συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις και συζητήσεις, σύσταση συμβουλευτικών ή επιστημονικών επιτροπών, διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων.

3.3    Με τη συμμετοχή του Σωματείου σε κάθε είδους δημόσια εκδήλωση που σχετίζεται με τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και όχι μόνο.

3.4    Με τη λειτουργία λέσχης όπου θα ενθαρρύνεται η ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του, η ελεύθερη έκφραση γνώμης, η ενθάρρυνση της πολυφωνίας, η ανάπτυξη δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου σχετικά με όλους τους τομείς δραστηριότητας του Σωματείου, και όπου θα επιδιώκεται η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς και άλλες συλλογικότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ανάλογο ή συγγενές πεδίο δράσης.

3.5    Με την ίδρυση και λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας που περιγράφεται ανωτέρω, την διοικητική του οργάνωση και λειτουργία, καθώς και την αναζήτηση του προσφορότερου τρόπου χρηματοδότησής του.

3.6    Με την επαφή και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς φορείς για την μελέτη και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τους τομείς δραστηριοποίησης του Σωματείου, που θα εκτείνονται σε όλο το φάσμα των δράσεων του Σωματείου.

3.7    Με την προβολή των θέσεων, απόψεων, και προβληματισμών του Σωματείου, των μελών και των συνεργατών του, ως προς νομοθετικά ή κανονιστικά κείμενα που έχουν ψηφιστεί ή βρίσκονται υπό επεξεργασία και τα οποία σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τα ζητήματα που άπτονται των σκοπών του.

3.8    Με την συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ΜΚΟ και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, και την πρόσκληση γνωστών επιστημόνων, ακτιβιστών της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και εκπροσώπων ΜΚΟ με ανάλογο ή παρεμφερές αντικείμενο δραστηριοποίησης.

3.9    Με τη δημιουργία καλλιτεχνικών ομάδων για την προώθηση της έκφρασης των μελών του Σωματείου, όπως, μεταξύ άλλων, θεατρικής και κινηματογραφικής ομάδας, ομάδας φωτογραφίας, ομάδας ζωγραφικής και κάθε μορφής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δημιουργίας και έκφρασης, καθώς και με τη διοργάνωση παραστάσεων, εκθέσεων και λοιπών πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

3.10    Με τη διασύνδεση των εγχώριων δράσεων του Σωματείου με αντίστοιχες του εξωτερικού, καθώς και με δράσεις άλλων μη κυβερνητικών εγχώριων οργανώσεων για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, καθώς και οργανώσεων υποστήριξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εν γένει.

3.11    Με τη λειτουργία γραφείων του Σωματείου και τοπικών παραρτημάτων.

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η διάρκεια του Σωματείου ορίζεται για αόριστο χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 5. ΠΟΡΟΙ και ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ.

5.1    Οι πόροι του Σωματείου προέρχονται από :

 • Δωρεές των μελών, των συνεργατών ή τρίτων, κληρονομιές, κληροδοσίες και γενικά οικονομικές ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις που γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Δ.Σ.

 • Έσοδα από δραστηριότητες του Σωματείου (όπως εκδόσεις, υλοποίηση προγραμμάτων και μελετών, συνέδρια, σεμινάρια ή λαχειοφόρες αγορές).

 • Έσοδα από τη συμμετοχή σε πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις, καλλιτεχνικές εκθέσεις, σεμινάρια, θεατρικά δρώμενα, εκπαιδευτικές ταινίες και ντοκιμαντέρ.

 • Το δικαίωμα εγγραφής νέων μελών.

 • Την ετήσια εισφορά των μελών το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κατά πλειοψηφία.

 • Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και το Δ.Σ.

 • Δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

 • Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών ή Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Βιομηχανιών, Ινστιτούτων και Εμπορικών Οργανισμών) ως και του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

 • Τυχόν χορηγίες προς το Σωματείο από ιδιώτες.

 • Εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του.

 • Κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από κάθε νόμιμη αιτία και δεν υπερβαίνει τον σκοπό του.

 • Το ύψος του δικαιώματος εγγραφής νέου μέλους και της ετήσιας συνδρομής των μελών του Σωματείου καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αναπροσαρμόζεται.


5.3   
Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο έως του ποσού των πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 50.000,00) γίνονται δεκτές με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κληροδοσίες και δωρεές υπό τρόπο μεγαλύτερου ύψους εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου. Οι κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές υπέρ του Σωματείου για ορισμένο σκοπό θα τελούν υπό ιδιαίτερη διαχείριση εντός του προϋπολογισμού του Σωματείου, οι τυχόν δε πρόσοδοι θα διατίθενται αποκλειστικά για τους όρους που ετέθησαν από τον διαθέτη ή τον δωρητή.

5.4    Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις ή κάθε άλλου είδους παροχές που υποχρεώνουν το Σωματείο σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς του ή με τις οποίες επιδιώκεται η με κάθε τρόπο παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας του Σωματείου δεν γίνονται δεκτές.

5.5    Το σύνολο των εσόδων του Σωματείου από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών του.

5.6    Η διαχειριστική περίοδος είναι ετήσια, αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους, πέραν της πρώτης, η οποία δύναται να άρχεται από της συστάσεως και να λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

ΑΡΘΡΟ 6. ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

6.1    Το Σωματείο τηρεί τα εξής βιβλία:


α. Βιβλίο Μητρώου Μελών του Συλλόγου
β. Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
γ. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
δ. Βιβλίο Ταμείου
ε. Δελτία διπλότυπων αποδείξεων εισπράξεων και ενταλμάτων πληρωμών

6.2    Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να φροντίζει για την τακτική τήρηση και ενημέρωση του βιβλίου μητρώου των μελών του Σωματείου το οποίο πρέπει να περιέχει α. τα πλήρη στοιχεία των μελών και β. τη χρονολογία εγγραφής και εξόδου των μελών, καθώς και τις σχετικές με κάθε μέλος αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

6.3    Το Βιβλίο μητρώου μελών του Σωματείου ελέγχεται ετησίως από την ελεγκτική επιτροπή.

6.4    Αν χρειαστεί να τηρηθούν και άλλα βιβλία αυτό μπορεί να αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.5    Όλα τα παραπάνω Βιβλία είναι δυνατόν να τηρούνται και ηλεκτρονικά εφόσον αυτό συνάδει με την κείμενη νομοθεσία.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 7. ΜΕΛΗ

7.1    Τα Μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά, επίτιμα, αρωγά και μέλη – ευεργέτες. Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου που αποφασίζει για την αίτηση του ενδιαφερόμενου, το αργότερο εντός μηνός από την υποβολή της.

α) Τακτικά μέλη
Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε ημεδαπό ή αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο (άνω των 18 ετών) ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και οποιασδήποτε νομικής μορφής, εφόσον υποβάλλει ενυπόγραφη αίτηση προς το Δ.Σ. και προβεί στην καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής, η οποία ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την αποδοχή της ή μη, στην πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίασή του. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν προβεί σε έκδοση απόφασης εντός μηνός από την υποβολή της, ο αιτών έχει δικαίωμα να ζητήσει από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σε δεύτερο βαθμό για την εγγραφή του.

β) Επίτιμα Μέλη
Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. του σωματείου, πρόσωπα που τυγχάνουν ειδικής αναγνώρισης για την εξαιρετική τους συμβολή στην επίτευξη των σκοπών του σωματείου ή έχουν διακριθεί για την πολιτιστική, κοινωνική και επιστημονική τους δράση και προσφορά, και με τις ειδικές τους γνώσεις και την εμπειρία τους μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των θέσεων του Σωματείου και της πολιτικής του.

Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν εκτός από φυσικά πρόσωπα, και Οργανώσεις, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές. Τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρέωσης οικονομικής συνδρομής στο Σωματείο.

γ) Αρωγά Μέλη
Αρωγά μέλη του Σωματείου ανακηρύσσονται από το Δ.Σ. πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους προσφορά.

δ) Μέλη – ευεργέτες
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μπορεί να απονέμει την διάκριση του «μέλους – ευεργέτη» σε πρόσωπα που ενίσχυσαν με εξαιρετικό τρόπο το Σωματείο. Η τιμητική αυτή διάκριση μπορεί να απονεμηθεί και σε Οργανώσεις, εταιρείες, ενώσεις προσώπων και επιτροπές.

7.2    Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις προς το Σύλλογο υποχρεώσεις τους.

7.3    Όλα τα μέλη και οι συνεργάτες έχουν δικαίωμα πληροφόρησης των εργασιών του Σωματείου και συμμετοχής σ’ αυτές.

7.4    Τα μέλη του Σωματείου όλων των κατηγοριών κατά την εγγραφή τους λαμβάνουν γνώση του παρόντος καταστατικού και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους του.

ΑΡΘΡΟ 8. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

8.1    Δεν μπορεί να εγγραφεί μέλος στο Σωματείο όποιο άτομο έχει καταδικαστεί για ρατσιστικό έγκλημα (άρθρο 82Α΄ Π.Κ.) ή για παράβαση του νόμου 927/1979 για την απαγόρευση των φυλετικών διακρίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Η καταδίκη οποιουδήποτε μέλους του Σωματείου για οποιοδήποτε από τα παραπάνω αδικήματα συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την ιδιότητα του μέλους με απόφαση του Δ.Σ.

8.2    Δεν γίνονται δεκτά ως μέλη και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσα άτομα ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράση αντιβαίνουν στους σκοπούς ή στις κατευθυντήριες γραμμές του Σωματείου, καθώς και όσα έχουν χρησιμοποιήσει ρητορική μίσους κατά οποιουδήποτε ευάλωτου προσώπου ή ομάδας προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

9.1    Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν το δικαίωμα εγγραφής και την ετήσια εισφορά προς το Σωματείο, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Η παράλειψη καταβολής συνδρομής μέλους επί διετία συνεπάγεται την διαγραφή του με απόφαση του Δ.Σ. μετά από έγγραφη ειδοποίηση του ταμία και προθεσμία 15 ημερών από τη λήψη της επιστολής, που δύναται να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εν τούτοις, προβλέπεται, στην περίπτωση αυτή, δυνατότητα επανεγγραφής.

9.2    Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται:
– να καταβάλλουν τακτικά προς το Σωματείο την εισφορά τους
– να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις
– να συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών του Σωματείου
– να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τυχόν εσωτερικών κανονισμών και με τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

9.3    Κατ’ εξαίρεση, εφόσον το υποψήφιο ή τακτικό μέλος βρίσκεται ή περιέλθει σε αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής της συνδρομής του λόγω απορίας, δύναται, κατόπιν υποβολής από αυτό σχετικού αιτήματος και με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, να αποκτά το πρώτον ή να μην αποβάλλει την ιδιότητα του μέλους με όλα τα δικαιώματα. Ο τρόπος απόδειξης της απορίας θα καθοριστεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου.

9.4    Όλα τα μέλη του Σωματείου αναγνωρίζουν δια του παρόντος ότι υπέχουν προσωπική ευθύνη και οφείλουν να τηρούν την εμπιστευτικότητα αναφορικά με την προσωπική κατάσταση των υπολοίπων μελών και φίλων του Σωματείου καθώς και να απέχουν από πράξεις διαρροής σε τρίτους ή δημοσιοποίησης ιδίως των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων άλλου μέλους ή μελών του Σωματείου που σχετίζονται με τον σεξουαλικό του προσανατολισμό και την ταυτότητα και την έκφραση του φύλου του, και οι οποίες δύνανται να επιτείνουν τη συνθήκη ευαλωτότητας του/των συγκεκριμένου προσώπου/ων.

ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

10.1    Όλα τα τακτικά μέλη του Σωματείου έχουν ίσα δικαιώματα, σύμφωνα με τις διατάξεις και διακρίσεις του παρόντος καταστατικού. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη.

Τα τακτικά μέλη του Σωματείου δικαιούνται:

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο, με την εξαίρεση του άρθρου 9 παρ. 3 του παρόντος.

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Σωματείου.

10.2    Τα επίτιμα και αρωγά μέλη, όπως και τα μέλη ευεργέτες, στερούνται του δικαιώματος ψήφου (εκλέγειν) και δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου (εκλέγεσθαι). Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις τους χωρίς ψήφο. Τα μέλη του Σωματείου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

ΑΡΘΡΟ 11. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

11.1    Τα μέλη του Σωματείου δύνανται να αποχωρήσουν ελεύθερα από αυτό με την υποβολή έγγραφης παραίτησης που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

11.2    Η παραίτηση μέλους πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη οποιουδήποτε έτους και ισχύει για το τέλος αυτού, του παραιτούμενου υποχρεούμενου να καταβάλλει ολόκληρη την εισφορά του για το έτος αυτό.

11.3    Παραιτηθέντα μέλη μπορούν να επανεγγραφούν εφόσον ακολουθήσουν τη διαδικασία που προβλέπεται στο καταστατικό για τα νέα μέλη και καταβάλουν τις συνδρομές τους από το έτος παραίτησης μέχρι και την επανεγγραφή τους.

ΑΡΘΡΟ 12. ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

12.1    Μέλος που χρησιμοποιεί αποδεδειγμένα ρατσιστικό, σεξιστικό, ομοφοβικό και τρανσφοβικό λόγο σε βάρος άλλου μέλους του Σωματείου η οποιουδήποτε τρίτου προσώπου αποβάλλεται από μέλος του Σωματείου με απόφαση του Δ.Σ.

12.2    Εξυπακούεται ότι η ποινή της αποβολής επιβάλλεται σε κάθε μέλος που μετέρχεται πράξεων ρατσιστικής, ομοφοβικής, σεξιστικής και τρανσφοβικής βίας, και σε κάθε μέλος που υποκινεί σε πράξεις διάκρισης σε βάρος των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, επίσης με απόφαση του Δ.Σ.

12.3    Αποβολή μέλους είναι επίσης δυνατή σε κάθε άλλη περίπτωση ύπαρξης σπουδαίου λόγου που την δικαιολογεί και συνίσταται σε ενέργεια του μέλους ενάντια του Σωματείου, ή σε παραβίαση της σωματειακής τάξης και των συμφερόντων του Σωματείου. Σε αυτή την περίπτωση αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης περί αποβολής είναι η Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

12.4    Σε κάθε περίπτωση το αρμόδιο όργανο οφείλει να ειδοποιήσει τον ενδιαφερόμενο για την επικείμενη αποβολή του, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 13. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

13.1    Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου διαγράφεται από το Σωματείο μέλος για κάθε έναν από τους ακόλουθους λόγους:

 • Θανάτου.
 • Δικαιοπρακτικής ανικανότητας.
 • Μη καταβολή ετήσιας συνδρομής επί διετία.

13.2    Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να ειδοποιήσει τον/την ενδιαφερόμενο/η για την επικείμενη διαγραφή του/της, με επιστολή που ταχυδρομείται συστημένη τριάντα (30) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης περί διαγραφής αυτού και με την οποία τον/την προσκαλεί να εκπληρώσει εντός της προθεσμίας αυτής όλες τις καθυστερούμενες οικονομικές υποχρεώσεις του ή/και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του καταστατικού. Εφόσον το μέλος κατά τη διαδικασία εγγραφής του δήλωσε και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email), η ειδοποίηση επικείμενης διαγραφής του μπορεί να του κοινοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της ως άνω προθεσμίας. Από την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας, το μέλος διαγράφεται από το Σωματείο.

13.3    Τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου ή στέρησης δικαιοπρακτικής ικανότητας, οπότε το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε αυτόματη διαγραφή του μέλους, εφόσον περιέλθει σε γνώση του το γεγονός που τη δικαιολογεί.

13.4    Μέλος που έχει διαγραφεί από το Σωματείο μπορεί να επανεγγραφεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 14. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

α) Συγκρότηση – Λειτουργία

14.1    Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τα τακτικά μέλη του Σωματείου, ταμειακά τακτοποιημένα. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

14.2    Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια φορά το χρόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε κάθε φορά που αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/5 των μελών με έγγραφη αιτιολογημένη αίτηση που απευθύνεται στο Δ.Σ. στην οποία πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια και οι λόγοι σύγκλισης της. Οι έκτακτες Γ.Σ. πρέπει να συγκαλούνται μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία που υποβάλλεται η σχετική αίτηση.

14.3    Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου και αποστέλλεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εφόσον το μέλος έχει ορίσει την ηλεκτρονική αλληλογραφία ως μέσο επικοινωνίας) στα μέλη του Σωματείου, δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την αρχική ημερομηνία σύγκλησης της Γ.Σ. και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τον τόπο, την ημέρα και την ώρα σύγκλησης της Γ.Σ., καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

14.4    Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά από τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Εάν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται ξανά μετά από 8 ημέρες. Στην περίπτωση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η πρόσκληση προς τα μέλη του Σωματείου τοιχοκολλείται στα γραφεία του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή της, ενώ δεν απαιτείται η αποστολή  ιδιαίτερων προσκλήσεων προς τα μέλη. Η επαναληπτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει έγκυρα άσχετα από τον αριθμό των παρευρισκόμενων μελών.

14.5    Η Σύγκληση και διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης ή και η συμμετοχή ορισμένων μελών σε Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιηθεί και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας (μέσω τηλεδιάσκεψης ή μέσω διαδικτύου) εφόσον εξασφαλιστεί ο απαραίτητος τεχνολογικός εξοπλισµός και το αδιάβλητο της επικοινωνίας.

14.6    Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από την Γ.Σ., καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ή ηλεκτρονική ψήφο.

β) Αρμοδιότητες:

Η Γενική Συνέλευση έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i) Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

ii) Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

iv) Τον καθορισμό του ύψους των δικαιωμάτων εγγραφής νέου μέλους και της ετήσιας εισφοράς όλων των μελών του Σωματείου.

v) Έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από τρεις χιλιάδες (3.000,00) Ευρώ.

vi) Αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών συνολικής αξίας άνω των πενήντα χιλιάδων Ευρώ (€ 50.000).

vii) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

viii) Εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ix) Εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

x) Εποπτεία και έλεγχο της διοικήσεως του Σωματείου.

xi) Παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή/και της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων.

xii) Την εξέταση των προσφυγών κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν ακόμη:

 • Η ανακήρυξη των Επίτιμων, Αρωγών και Μελών – Ευεργετών σύμφωνα με το καταστατικό μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
 • Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου
 • Η επίλυση κάθε αμφισβήτησης που προκύπτει κατά την εφαρμογή του καταστατικού όπως και κάθε θέματος που παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι απολύτως δεσμευτικές για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή, και τα Μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση είτε αυτοπροσώπως, είτε αντιπροσωπευόμενα από άλλο τακτικό μέλος. Για την αντιπροσώπευση αυτή απαιτείται απλή έγγραφη εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου, που ορίζει και τα θέματα στα οποία επιθυμεί να αντιπροσωπευθεί.

Κάθε τακτικό μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει στη Γενική Συνέλευση δύο άλλα τακτικά μέλη κατ’ ανώτατο όριο.

Τα επίτιμα, αρωγά και τα μέλη – ευεργέτες δύνανται να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Κάθε Γενική Συνέλευση εκλέγει κατά την έναρξή της προεδρείο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Όλες οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία (ονομαστική ή δια ανατάσεως των χεριών), εκτός αν πρόκειται για προσωπικά ζητήματα ή ζητήματα εμπιστοσύνης ή μομφής προς το Δ.Σ. ή για εκλογή μελών του Δ.Σ. ή αν το ζητήσει το 1/3 των παρόντων μελών, οπότε διεξάγεται μυστική ψηφοφορία.

Στα θέματα ημερήσιας διάταξης της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο απολογισμός του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και η εκλογή μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 20 του παρόντος. Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της Διοίκησης.

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με τη μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, που εκλέγεται από τα παρόντα μέλη της τακτικής Γ.Σ. και της οποίας προεδρεύει ο εκλεγόμενος από τα μέλη της πρόεδρος.

Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις αρχαιρεσίες, στο τέλος δε της ψηφοφορίας κάνει τη διαλογή των ψήφων και είναι αυτή που ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τη σειρά επιτυχίας τους. Εκλογικό σύστημα ορίζεται το πλειοψηφικό. Για όλα αυτά συντάσσεται πρακτικό.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 18. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

18.1    Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

18.2    Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ.Σ. και εφόσον έχουν εκλεγεί, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ. όσοι κατέχουν οποιαδήποτε αποφασιστικής σημασίας θέση στην ιεραρχία οποιουδήποτε κόμματος ή πολιτικής ή θρησκευτικής οργάνωσης.

18.3    Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ως ενιαίου οργάνου, ορίζεται τριετής, με αφετηρία την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση κατά την οποία εκλέγεται. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελεύθερα επανεκλέξιμα.

18.4    Εξαιρετικά, η θητεία του εκλεγέντος υπό των ιδρυτών προσωρινού Δ.Σ. λήγει άμα εγκριθεί το παρόν Καταστατικό οπότε τούτο λογίζεται ως αυτοδικαίως παραιτηθέν και υποχρεούται να συγκαλέσει την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση για την εκλογή οριστικού Δ.Σ. εντός έξι (6)μηνών από της ως άνω εγκρίσεως του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται ανά τριετία ως εξής:

α. Υποβολή και καταγραφή υποψηφιοτήτων

Προκειμένου να καθίσταται δυνατή η έγκαιρη ενημέρωση των μελών του Σωματείου και ιδιαίτερα εκείνων που βρίσκονται σε αποστολές στο εξωτερικό, οι υποψηφιότητες για εκλογή στο Δ.Σ. υποβάλλονται εγγράφως στον/στην Πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία της αντίστοιχης ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Οι υποψηφιότητες καταγράφονται κατ’ αλφαβητική σειρά σε ενιαίο κατάλογο, από τον οποίο κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου επιλέγει με σταυρό τους υποψηφίους της προτίμησής του. Κατά την ψηφοφορία κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου έχει δικαίωμα τόσων σταυρών κατ’ ανώτατο όριο, όσες και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Εκλέγονται στο Δ.Σ. τα μέλη που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφισάντων υποψηφίων. Έτσι τα πρώτα πέντε (5) υποψήφια άτομα για το Δ.Σ. εκλέγονται τακτικά μέλη αυτού, και τα επόμενα δύο (2) κατά σειρά υποψήφια άτομα εκλέγονται ως αναπληρωματικά. Σε περίπτωση που μείνει κενή θέση τακτικού μέλους, η θέση πληρούται από το αναπληρωματικό μέλος που πήρε τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση. Το αναπληρωματικό μέλος το οποίο υπεισέρχεται στη θέση του τακτικού έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και αναλαμβάνει τη θητεία.

ΑΡΘΡΟ 20. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αμέσως μετά την εκλογή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον/την Πρόεδρο, τον/την Αντιπρόεδρο, τον/την Γενικό Γραμματέα και τον/την Ταμία.

Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διοίκηση του Σωματείου και τη διαχείριση της περιουσίας του, εκτός από τις υποθέσεις εκείνες που κατά νόμο ή κατά το παρόν καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i) Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

ii) Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

iii) Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

iv) Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

v) Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

vi) Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ivv) Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

viii) Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

ix) Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου.

x) Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου και ενημερωτικού υλικού ή και άλλου είδους εκδόσεις σχετικές με το πεδίο ενδιαφερόντων του Σωματείου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

xi) Προτείνει τα επίτιμα και αρωγά μέλη και τα μέλη – ευεργέτες του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

xii) Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο και δεν ανήκει αποκλειστικά στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης.

xiii) Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

xiv) Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να εξουσιοδοτήσει μέλος ή μέλη του Σωματείου ενεργούντες ξεχωριστά ή από κοινού για να αναλαμβάνουν, αποσύρουν και εν γένει διακινούν καταθέσεις του Σωματείου σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέχρι του ποσού που θα καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ., να υπογράφουν διπλότυπες αποδείξεις και τα εντάλματα πληρωμών και εν γένει να πληρώνουν και να εισπράττουν για λογαριασμό του Σωματείου.

xv) Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής για την εκτέλεση των διοικητικών τους καθηκόντων που απορρέουν από το καταστατικό. Είναι όμως δυνατή η αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης, διαμονής και παραστάσεως καθώς και η αμοιβή μέλους του Δ.Σ. για την συμμετοχή του σε προγράμματα υλοποιούμενα από το Σωματείο που χρηματοδοτούνται από τρίτους φορείς, κρατικούς ή ιδιωτικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

xvi) Η Διοίκηση του Σωματείου οφείλει να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του Σωματείου τηρώντας την κείμενη νομοθεσία σε συμμόρφωση με τις προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά τρεις μήνες. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/της Προέδρου.

Το Δ.Σ. δύναται με απόφασή του να θεωρήσει ότι μέλος του που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις παραιτήθηκε και να προχωρήσει στην αντικατάστασή του κατά τα ανωτέρω.

ΑΡΘΡΟ 22. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η πρόεδρος του Σωματείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

i) Εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως ενώπιον κάθε Δικαστικής, Διοικητικής, Φορολογικής ή άλλης αρχής, και ενώπιον κάθε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, σε όλες τις σχέσεις, δικαιοπραξίες και εκδηλώσεις.

ii) Συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, στις οποίες και προεδρεύει. 

iii) Συγκαλεί με απόφαση του Δ.Σ. τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

iv) Φροντίζει γενικά για την τήρηση και εφαρμογή των Εσωτερικών Κανονισμών του Σωματείου και την τήρηση των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. λαμβάνοντας κάθε μέτρο προς εξασφάλιση των συμφερόντων του Σωματείου ακόμα και χωρίς απόφαση του Δ.Σ., εάν από την αναβολή κινδυνεύουν σοβαρά τα συμφέροντά του.

v) Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

vi) Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

vii) Ο/Η Πρόεδρος μαζί με τον/την Ταμία υπογράφοντες από κοινού ανοίγουν, διακινούν και κλείνουν οποιονδήποτε λογαριασμό του Σωματείου σε οποιαδήποτε Τράπεζα και ανεξαρτήτως ποσού.

viii) Υπογράφει με τον/την Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές, κάθε είδους δαπάνη και τα εντάλματα εισπράξεων, στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου.

ix) Διεξάγει με τον/την Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

x) Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 23. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο/Η Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον/την Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, σ’ όλη την έκταση των δικαιωμάτων και καθηκόντων του και αναλαμβάνει όσες πρόσθετες υπηρεσίες ορίζονται από το Δ.Σ. Όταν ο/η Αντιπρόεδρος απουσιάζει η κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 24. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο/Η Γενικός Γραμματέας είναι ο εισηγητής των αποφάσεων του Δ.Σ. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία του Δ.Σ. του Σωματείου, συντάσσει τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει με τον/την Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο, τηρεί το μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Σωματείου.

Τον/Την Γενικό Γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 25. ΤΑΜΙΑΣ

Ο/Η Ταμίας τηρεί τα λογιστικά βιβλία, τις διπλότυπες ή ηλεκτρονικές αποδείξεις με τις οποίες εισπράττονται οι συνδρομές των μελών και τα διάφορα έσοδα του Σωματείου και ενεργεί όλες τις πληρωμές. Μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από αυτές τις δικαιοδοσίες του στα εντεταλμένα όργανα του Συλλόγου (π.χ. Λογιστήριο), διατηρώντας πάντοτε την ευθύνη της χρηστής οικονομικής διαχείρισης των πόρων του Σωματείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο/Η Ταμίας υποχρεούται να καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα σε λογαριασμό του Σωματείου τα εισπραττόμενα χρήματα, με εξαίρεση ένα ποσό, το οποίο θα καθορίζεται κάθε φορά από το Δ.Σ., ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες. Ο/Η Ταμίας υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του Δ.Σ. για έλεγχο το ταμείο του Σωματείου, όποτε αυτό ήθελε κρίνει αναγκαίο. Ο/Η Ταμίας μεριμνά για την κανονική είσπραξη των συνδρομών και τηρεί ενήμερο το Δ.Σ. για τις καθυστερούμενες.

Τον/Την Ταμία, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αντικαθιστά άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 26. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Για την καλύτερη και πληρέστερη επιτυχία των σκοπών του Σωματείου, το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτεί ειδικές επιτροπές από μέλη του Σωματείου ή και τρίτα πρόσωπα, η αποστολή και το πλαίσιο της δραστηριότητας των οποίων θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ: ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 27. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκλέγεται από τη Γ.Σ. και η θητεία της είναι ετήσια. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου. Η Ε.Ε. απαρτίζεται από τρία τακτικά μέλη. Τα μέλη της δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ.

Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Πρόεδρος της Ε.Ε. ορίζεται το άτομο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους, σε περίπτωση δε ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης γίνεται κάθε χρόνο από την Ελεγκτική Επιτροπή και αφορά τον διαχειριστικό έλεγχο από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους. Η Ε.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των βιβλίων και υποβάλλει τις έγγραφες εκθέσεις στη Γ.Σ.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Το μέλος που διαφωνεί μπορεί να διατυπώσει εγγράφως τη διαφωνία του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Ε.Ε.

ΑΡΘΡΟ 28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Το καταστατικό του Σωματείου μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ. του Σωματείου. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 99 του Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 29. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

29.1    Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τη λήψη της αποφάσεως αυτής απαιτείται η παρουσία του ½ των ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών του Σωματείου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων στη Γ.Σ. ταμειακώς τακτοποιημένων τακτικών μελών.

29.2    Σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου, η τελευταία Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποφασίζει για τη διάθεση της περιουσίας του σε μη κερδοσκοπικό φορέα, ο οποίος υπηρετεί σκοπούς παρεμφερείς προς τους σκοπούς του Σωματείου.

29.3    Σε κάθε περίπτωση το Σωματείο διαλύεται αυτοδικαίως μόλις τα μέλη του μείνουν λιγότερα από δέκα συμφωνα με το άρθρο 104 εδ. β Α.Κ.

ΑΡΘΡΟ 30. ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται βάσει απόφασης της Γενικής Συνέλευσης σε συμφωνία με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, οι οποίοι υπερισχύουν, εφόσον πρόκειται για διατάξεις δημοσίας τάξεως (αναγκαστικού δικαίου).

ΑΡΘΡΟ 31. ΙΣΧΥΣ- ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η ισχύς του παρόντος Καταστατικού αρχίζει από την έγκριση του από τα Αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας.

Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από 31 άρθρα συνετάχθη εις τριπλούν, εγκρίθηκε, ψηφίστηκε ομόφωνα και υπογράφηκε την  29-10- 2021 από τα ιδρυτικά μέλη.

Αθήνα, 29-10-2021