Skip to content Skip to footer

Το Όραμα, τα Αιτήματα & Οι Διεκδικήσεις μας!

Οργάνωση δράσεων εκπαίδευσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό χώρο της υγείας, πάνω στην εξάλειψη των διακρίσεων με στόχευση την εδραίωση ενός περιβάλλοντος αποδοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων ατόμων στους χώρους υγείας, με έμφαση στην κατανόηση των δικαιωμάτων και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων αυτών.
Υποστήριξη της συμμετοχής των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων ατόμων σε δομές ανοιχτής φροντίδας (ΚΑΠΗ, Λέσχες Φιλίας κ.λπ.)χωρίς διακρίσεις και συμπεριφορές αποκλεισμού, με την πραγματοποίηση σωστής και πλήρους εκπαίδευσης του προσωπικού που εργάζεται στους παραπάνω χώρους, έτσι ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα κακοποίησης (λεκτικής ή άλλης) λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου, δημιουργώντας ασφαλή περιβάλλοντα για όλα τα άτομα που συμμετέχουν σε τέτοιες δομές.
Δημιουργία και υποστήριξη μονάδων φιλοξενίας/φροντίδας ηλικιωμένων οι οποίες θα λειτουργούν εξειδικευμένα ως "ασφαλείς χώροι" για ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένα άτομα, στα πρότυπα αντίστοιχων του εξωτερικού.
Δωρεάν παροχή παρηγορητικής φροντίδας με εκπαιδευμένους ειδικούς, σε χρόνιους πάσχοντες και του υποστηρικτικού δικτύου αυτών, σε κάθε χώρο (κατ' οίκον και στα νοσοκομεία) με σκοπό την ψυχική ενδυνάμωση των ατόμων.
Δημιουργία δικτύων παροχής Κοινωνικής και Νομικής στήριξης στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων ατόμων σε κάθε περιοχή της χώρας μας.

Η προηγούμενη σειρά αιτημάτων που εντάσσονται στο πλαίσιο του
ευρύτερου οράματος των διεκδικήσεων μας, έχουν ως βάση για τη
διατύπωση τους ορισμένες φαινομενικά αυτονόητες διαπιστώσεις που αναπτύσσονται κάτω από το ερώτημα που ακολουθεί.

Και δηλαδή γιατί υπάρχουν λόγοι που επιβάλλουν την αναγκαιότητα κάποιας ιδιαίτερης σπουδής πάνω στα ζητήματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων ατόμων σε σχέση με τα υπόλοιπα, μη ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένα άτομα;

  • Διότι εντοπισμένα προβλήματα, όπως η απομόνωση, εδώ παρουσιάζονται περισσότερο έντονα και με σημαντικά μεγαλύτερο αντίκτυπο, αφού τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα βιώνουν συχνότερα αποκλεισμό από τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο και την οικογένεια, με αποτέλεσμα να στερούνται την αναγκαία ψυχο-κοινωνική στήριξη από τους οικείους τους, έως ακόμη και από τα παιδιά τους, αν έχουν.
  • Πρόκειται για μία από τις πιό ευπαθείς κοινωνικές ομάδες καθώς η πληθώρα των ηλικιακών και κοινωνικών στερεοτύπων συνοδεύεται επιπωματικά από το δεδομένο
    των προκαταλήψεων απέναντι στη διαφορετικότητα που καλούνται επιπλέον να αντιμετωπίσουν.
  • Η υποχρέωση αρκετές φορές να αποκρύπτουν τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου τους, προκειμένου να γίνονται αποδεκτά στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους, επεκτείνεται και στο πλαίσιο των δομών προστασίας ηλικιωμένων ή/και των ευρύτερων δομών υγείας. Όπου αν και μπορεί να τους παρέχονται οι στοιχειώδεις σχετικές υπηρεσίες, αυτό συμβαίνει δίχως να υπάρχει σεβασμός, αποδοχή, ορατότητα και έκφραση των σημαντικών πλευρών εκείνων που αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά συγκρότησης της προσωπικότητας τους. Έτσι η όποια κοινωνικότητα εκφράζεται υπό τη συνθήκη αυτή, είναι επίπλαστη και εξαιρετικά δυσλειτουργική.
  • Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί επιπροσθέτως, ότι ένα μεγάλο κομμάτι των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων ατόμων, και κυρίως των ηλικιωμένων Τρανς υποκειμένων τα οποία λόγω της διαφορετικής ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου τους, αποτελούν και την πλέον ευάλωτη ομάδα της κοινότητας μας που χρήζει φροντίδας, αντιμετωπίζουν επιπλέον και σημαντικά οικονομικά προβλήματα διαβίωσης/επιβίωσης, έχοντας υποστεί από νεαρή ηλικία σωρεία νομικών, θεσμικών και κοινωνικών διακρίσεων που οδήγησαν σε αποκλεισμό από τη νόμιμη αγορά εργασίας, την ασφάλιση και ομαλή πορεία προς τη συνταξιοδότηση τους στη συνέχεια.